Vision

Vi började vår resa som kollegor och insåg snabbt att vi delade värderingar och kompletterade varandras styrkor på ett framgångsrikt sätt. Trots denna kemi valde vi efter en kort period två olika spår. Erik blev HR-Manager på Vitec Software Group och Mattias arbetade som framgångsrik entreprenör och skapare av bolag som idag omsätter över 100 miljoner.

Parallellt med övriga åtaganden arbetade vi fram en gemensam affärsidé, som var för bra för att inte förverkliga. Idéen bygger på det vi kallar Onemodellen och innebär att vi erbjuder IT-specialister i konsultroller en ersättningsmodell anpassad efter sina behov. Vi tänker att en komplicerad ägarstruktur, höga vinstkrav eller många mellanchefer inte förbättrar din leverans som specialist. Vår vision är att istället – med en liten overhead, erbjuda marknadens bästa ersättningsmodell, intressanta uppdrag och en stark sammanhållning.

Erik Jonsson & Mattias Matsson - Grundare One Consulting Group AB
Ledning för One Consulting Group AB

Ledning

Erik och Mattias arbetar operativt i Umeå och driver även etableringar av nya One Group-bolag. VD för One Umeå AB är Madeleine Regnér, en välkänd profil i Umeås näringsliv som har erfarenhet av att driva större konsultverksamheter inom bland annat IT-branschen. Med som investerare och styrelseledamot är Andreas Dunder, en av grundarna av miljardbolaget Umia.

Vill du se branschens bästa ersättningsmodell?

Ge oss en timme av din tid så berättar vi mer.

  • Markera rutan nedan för att ge ditt medgivande till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter enligt GDPR, EU:s nya dataskyddsförordning. Läs mer om hur vi på One Group använder dina personuppgifter.