Hej Mattias! Vad är din yrkesmässiga bakgrund?

Jag har jobbat som konsult i närmare 13 år och det började jag med efter studierna på Umeå Universitet. Jag läste Datavetenskap och senare Teknisk datavetenskap som utmynnade i en examen som Civilingenjör. Min yrkeskarriär började som systemutvecklare och nu jobbar jag som lösningsarkitekt på ett projekt. Som konsult har jag haft förmånen att arbeta inom olika branscher, såsom telekom, pension, industri, sjukvård och försvarsindustrin.

Varför valde du att börja jobba på One Group?

Det var Ida Strömgren som är COO i Sundsvall som fångade mitt intresse när hon förklarade One Groups affärsmodell och framför allt det fokus som läggs på balans mellan arbete och fritid. Jag lockades av möjligheten att i större utsträckning kunna styra över min egen tid och ekonomi. Nu när jag jobbat ett tag för One Group känns det som jag hamnat helt rätt och att jag bidrar till något värdefullt i min vardag.

          13561357        
Vad är det som motiverar dig att utvecklas i din yrkesroll?

Jag tror att om man bara stannar upp i sin utveckling, får man inte ut allt det livet kan ge. Själen och livet törstar efter utveckling, om så det är yrkesmässigt eller privat. När jag fyllde 35 år och tittade tillbaka på min yrkeskarriär så hade jag nått de allra flesta av mina ”hårda” mål. På senare tid har jag inriktat mig mer på de mjuka värdena och brukar emellanåt fråga vilken person jag vill vara för mina medmänniskor. Min erfarenhet säger att om man har en bra personlig relation till människor tenderar man att jobba bättre och effektivare oavsett forum.


Vilken funktion vill du att bolaget som du jobbar för ska fylla?

För mig är det viktigt att ha någon som hjälper till med det administrativa som redovisning och dylikt, jag vill i stället lägga tid på arbetsuppgiften. Hos One Group fungerar det exakt hur jag vill att det ska fungera.

Gå tillbaka