Hej Maria! Vad är din yrkesmässiga bakgrund?

Jag är utbildad ingenjör och projektledare inom IT med drygt 20 års erfarenhet av att jobba som konsult, innan det har jag jobbat på Ericson, ABB och Sandvik.

Varför valde du att börja jobba på One Group?

Jag valde att börja på One Group för att få möjligheten att styra min egen tid och självklart lockade den attraktiva lönemodellen. Jag har utvärderat möjligheten att starta eget men jag värderar det högre att jobba med kompetenta kollegor och att vara på ett bolag med en stark försäljningsorganisation som ger mig intressanta uppdrag.

          15871591        
Vilket uppdrag arbetar du med idag och vilken roll har du?

Jag jobbar som projektledare på Sveaskog. Där driver jag ett stort projekt som är kopplat till att skogsbranschen byter till ett nytt informationsnav, som heter Viol 3.  Detta projekt påverkar hela svenska skogsbranschen och innefattar förändringar av verksamhetens processer, anpassningar av befintliga system och arbetssätt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att arbeta mot ett tydligt mål, som innebär att vi tillsammans i projekt utför något som är en förändring och tillför nytta till verksamheten. För att vara lyckosam i min roll är jag beroende av förmågan att peka ut en riktning så att projektgruppen och övriga verksamheten ska förstår vad förväntas. Jag tycker att det är mycket intressant att få insyn i spännande verksamheter och olika branscher.


Gå tillbaka